Get Adobe Flash player

Szanowni Państwo,

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym na terenie UE oraz

wprowadzonymi i przyszłymi działaniami zapobiegającymi

rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-Cov-2 w Polsce, w celu

zminimalizowania możliwych do wystąpienia negatywnych skutków

zawiesza się działanie projektu wdrażanego w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego  „Równy start – lepsze jutro – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół z terenu ORSG Powiatu Włocławskiego”.

Niniejszy komunikat obowiązuje do odwołania i może ulec zmianom.