Get Adobe Flash player
https://www.cppc.gov.pl/images/uk%C5%82ad_znak%C3%B3w__kopia.jpg

21 kwietnia 2020 roku Wójt Gminy Boniewo podpisał umowę na sfinansowanie projektu

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w wysokości 44.999,98 PLN

Laptopy oraz myszki bezprzewodowe  zostaną zakupione dla nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół w Boniewie ul. Szkolna32, Boniewo. Laptopy dla nauczycieli z oprogramowaniem w ilości 6 sztuk to  możliwość udostępniania nauczycielom pracującym zdalnie prowadzenia zajęć lekcyjnych dla uczniów.

Laptopy z oprogramowaniem dla uczniów w ilości 11 sztuk to  umożliwienie uczniom będącym w trudnej sytuacji /nie posiadającym dostępu do Internetu/sprzętu komputerowego uczestniczenia w nauczaniu zdalnym .

Realizacja zadania umożliwi wsparcie nauczycieli i uczniów w nauczaniu na odległość .

W ramach projektu zostanie zakupiony również dostęp do Internetu

 Kiedy lekcje wrócą do szkół sprzęt będzie dalej wykorzystywany np. podczas lekcji

Zdzisława Bywalska