Get Adobe Flash player
Zgodnie z Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
znak: WA.RET.070.1.450.4.2018 z dnia 18.12.2018 r. w okresie od 24.01.2021r. do 24.01.2022 r. wielkość cen i stawek opłat za wodę i ścieki kształtuje się odpowiednio:

 – cena za m3 wody wynosi 1,97 zł netto,

 – cena za m3 ścieków wynosi 4,07 zł netto.