Aktualności,  Komunikaty

Zatwierdzenie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Boniewo na okres 3 lat

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie na podstawie Decyzji WA.RZT./70.312.2021/5 z dnia 12 stycznia 2022 roku zatwierdził – taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Boniewo na okres 3 lat – szczegóły do zapoznania na stronie www.bip.boniewo.pl zakłada aktualności oraz u sołtysów poszczególnych sołectw Gminy Boniewo .

Skip to content