Aktualności,  Galeria,  Inwestycja 2022.2 -- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bierzyn,  Inwestycje

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bierzyn

Trwa realizacja robót budowlanych w ramach zadania Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bierzyn.

Aktualnie wykonawca Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Nowej Wsi wykonał korytowanie oraz podbudowę drogi .

Zadanie dofinansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego .

Realizacja zadania “Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej w obrębie geodezyjnym Bierzyn dz.ew. 138 ” realizowanego w ramach zadnia Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bierzyn.

Skip to content