Aktualności,  Inwestycja 2021.4 -- Program Inwestycji Strategicznych – Rządowego Funduszu Polski Ład,  Inwestycje

Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Boniewo etap I

droga gminna w m. Łączewna

Kolejne odcinki dróg gminnych na terenie Gminy Boniewo uzyskały nawierzchnię asfaltową . Podniesienie parametrów dróg zwiększy bezpieczeństwo ich użytkowników , podniesie poziom życia mieszkańców Gminy .

Pełen zakres zadania obejmuje przebudowę dróg gminnych na długości 8,8 km dróg gminnych w miejscowościach : Łączewna, Łąki Wielkie, Boniewo, Łąki Markowe, Mikołajki, Lubomin Leśny, Arciszewo, Bierzyn, Osiecz Wielki , Otmianowo , Sarnowo, Lubomin Rządowy, powstanie nawierzchnia asfaltowa na szer. 3,5 mb , pobocza utwardzone kruszywem naturalnym 2x 0,75m .

Wykonawcą zadania jest Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Nowa Wieś .

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład -Program Inwestycji Strategicznych

droga gminna w m. Łączewna
droga gminna w m. Łączewna
Skip to content