Aktualności,  Inwestycja 2021.4 -- Program Inwestycji Strategicznych – Rządowego Funduszu Polski Ład,  Inwestycje

Remont/modernizacja pałacu w miejscowości Osiecz Wielki ujętego w wojewódzkiej ewidencji zabytków

Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 978 000 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład -Program Inwestycji Strategicznych na Remont/modernizację pałacu w miejscowości Osiecz Wielki ujętego w wojewódzkiej ewidencji zabytków .

Zakres inwestycji obejmuje remont/modernizację budynku/pałacu stanowiącego element zespołu pałacowo-parkowego z ok. połowy XIX wieku który z uwagi na posiadane walory historyczne i architektoniczno-przestrzenne został ujęty jako obiekt zabytkowy w wojewódzkiej ewidencji zabytków prowadzonej przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu Delegatura we Włocławku .Aktualnie obiekt zamieszkały przez najemców Gminy Boniewo . Zakres planowanych robót :wymiana i ocieplenie dachu, wymiana/remont kominów, wymiana blacharki, roboty elektryczne i inne roboty konieczne do prawidłowej realizacji zadania

Skip to content