Aktualności

“Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Boniewo”zapytanie ofertowe

“Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Boniewo”

    Część 1. Zbiórka, transport i unieszkodliwianie płyt azbestowo-cementowych od Beneficjentów z terenu Gminy Boniewo, którzy uzyskali dotację na wymianę pokryć dachowych z gospodarstw rolnych – szacunkowa ilość –  66  Mg.

    Część 2. 
2.1. Demontaż, zbiórka, transport i unieszkodliwianie płyt azbestowo-cementowych – Szacunkowa ilość uzależniona od złożonych wniosków około 10 Mg.
2.2. Zbiórka, transport i unieszkodliwianie płyt azbestowo-cementowych – Szacunkowa ilość uzależniona od złożonych wniosków około 60 Mg.

pełen tekst ogłoszenia

załączniki

Skip to content