Aktualności

Jest już chodnik w Lubominie

Trwają prace budowlane związane z realizacją inwestycji pn.”Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lubomin”.
Wykonawcą zadania jest Zakład Usług Drogowych Marek Smorczyński Olsza 3,88-300 Mogilno .Aktualnie zostały rozpoczęte roboty przygotowawcze oraz roboty nawierzchniowe i brukarskie. Powstała zatoka autobusowa oraz chodnik z kostki brukowej betonowej.

Całkowita wartość inwestycji 929.235,97 złotych.

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 464.617,98 złotych.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej Działania 1.1. Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Skip to content