Aktualności

Zapisy do przedszkola

Zapisy dotyczą dzieci  4 – letnich.
W pierwszej kolejności będą przyjmowane:
– dzieci już uczęszczające do przedszkola,
– dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci; matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczne lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji, na podstawie odrębnych przepisów: dzieci z rodzin zastępczych,
– dzieci obojga rodziców pracujących,
– dzieci z rodzin wielodzietnych.

W przypadku wolnych miejsc przyjmowane będą dzieci 3 – letnie

Skip to content