Aktualności

Stypendia dla ambitnych

Agencja Nieruchomości Rolnych z myślą o zdolnych, ambitnych mieszkańcach chcących podjąć naukę na studiach dziennych magisterskich ogłasza XI edycję Programu Stypendiów Pomostowych. Program jest skierowany do dzieci byłych pracowników PGR, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na umowę o pracę na okres co najmniej dwóch lat, pochodzą ze wsi lub małych miasteczek, z rodzin o niskich dochodach, zostali przyjęci na I rok studiów stacjonarnych na polskiej państwowej uczelni wyższej oraz na egzaminie maturalnym zdobyli min. 105 punktów liczbowych.

Wnioski o stypendium należy składać on- Line na stronie WWW.stypendiapomostowe.pl do 17 sierpnia 2012 roku, a następnie wydrukowany dokument przekazać na adres Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy do 24 sierpnia.
Celem programu jest ułatwienie młodzieży ze wsi i małych miasteczek pokonania wyjątkowo trudnej bariery związanej z rozpoczęciem nauki w szkole wyższej przez ufundowanie stypendiów w wysokości 500 zł miesięcznie na okres pierwszego roku stacjonarnych studiów magisterskich.

Skip to content