Get Adobe Flash player

WIZUALIZACJA WYBORÓW  – https://wybory2018.pkw.gov.pl/

  • Wybory do rady gminy, do rady powiatu i do sejmiku województwa oraz wybory wójta, (burmistrza) zostaną przeprowadzone w dniu 21 października 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00.
  • W wyborach do rady gminy liczącej do 20 000 mieszkańców głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając na karcie do głosowania znak „X” w kratce z lewej strony obok nazwiska tego kandydata, na którego wyborca głosuje.

Postawienie znaku „X” w kratkach z lewej strony obok nazwiska więcej niż jednego kandydata lub niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

  • W wyborach do rady powiatu i do sejmiku województwa głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając na karcie do głosowania znak „X” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy (wskazując jego pierwszeństwo do otrzymania mandatu).

Postawienie znaku „X” w kratkach z lewej strony obok nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej liście lub niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

  • W wyborach wójta (burmistrza): jeżeli zarejestrowano więcej niż jednego kandydata – głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając na karcie do głosowania znak „X” w kratce z lewej strony obok nazwiska tego kandydata, na którego wyborca głosuje.

Postawienie znaku „X” w kratkach z lewej strony obok nazwiska więcej niż jednego kandydata lub niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu. jeżeli zarejestrowano tylko jednego kandydata – głosując za wyborem kandydata, stawia się znak „X” w kratce oznaczonej słowem „ TAK” z lewej strony obok nazwiska kandydata. Natomiast głosując przeciwko wyborowi kandydata stawia się znak „X” w kratce oznaczonej słowem „NIE” z lewej strony obok nazwiska kandydata.
Postawienie znaku „X” w obu kratkach lub niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.
Znak „X” to co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki.

PAMIĘTAJ ! ZABRAĆ ZE SOBĄ DOKUMENT TOŻSAMOŚCI.

W przypadku wątpliwości związanych z udziałem w głosowaniu pytania zgłaszać można do urzędu gminy.

Pogoda w BoniewieNiestety aktualne dane pogodowe nie są dostępne!