Get Adobe Flash player

Władze Gminy Boniewo ogłaszają nowy przetarg na inwestycję polegającą na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków. Jak wyjaśniają, byli zmuszeni rozwiązać umowę z wykonawcą wyłonionym w przetargu, ponieważ prace przy realizacji tej inwestycji prowadzone były opieszale. W lipcu stało się jasne, że nie uda się dotrzymać terminu, a na to władze gminy nie mogły pozwolić, ponieważ budowa przydomowych oczyszczalni ścieków jest współfinansowana ze środków unijnych. Niezrealizowanie inwestycji w terminie byłoby jednoznaczne z brakiem dopłat.

Pogoda w BoniewieNiestety aktualne dane pogodowe nie są dostępne!