Get Adobe Flash player

logo III

LGD Dorzecza Zgłowiączki

 

8 sierpnia w Boniewie odbyły się kolejne warsztaty rękodzieła ludowego realizowane w ramach projektu Warsztaty aktywizacyjne-kierunek w przyszłość

Warsztaty to wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym ale również miło spędzony czas i integracja .

Cel projektu : Wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD

Dofinansowanie zadania w ramach :

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020OśPriorytetowa11:Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działanie11.1:Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Europejskiego Funduszu Społecznego

Grupa osób biorąca udział w warsztatach to  osoby  udowadniające  , że wiek czy inne problemy które dotykają  każdego z nas nie są żadną barierą  w  podnoszeniu aktywizacji , czynnego udziału w życiu społecznym i kulturalnym  Gminy.

planowane efekty:

     • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie -8 osób,
     • Liczba osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie-3 osoby,
     • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym lub zdrowotnym 8 osób,
     • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna- 8 osób ,
     • Liczba osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których nastąpił wzrost wiedzy lub umiejętności w zakresie wspierania osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 3 osoby,

      Wskaźnik efektywności społecznej – 6 osób

 

wartość projektu- 31.865,00 PLN w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego 30.000 PLN

 

Wspaniałe prace możemy oglądać na załączonych zdjęciach

 

Zdzisława Bywalska

 IMG_20190808_195441           IMG_20190808_152655       IMG_20190808_152708   IMG_20190808_152713   IMG_20190808_152720  IMG_20190808_152725  IMG_20190808_152733  IMG_20190808_152758  IMG_20190808_152817  IMG_20190808_152824  IMG_20190808_152845  IMG_20190808_152848