Get Adobe Flash player

Logo projektu Umim pływać

 

21 listopada na pływalni Delfin we Włocławku ul. Chopina 10 odbyło się spotkanie podsumowujące  VI edycję Programu  Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Umiem pływać 2019”.

Główne cele programu:

  • upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
  • nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,
  • profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,
  • zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, poprzez skierowaną do uczniów ofertę uczestnictwa w dodatkowych  zajęciach sportowych,
  • efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie),
  • wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie programem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma pływalni,
  • edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów.

W programie  Gmina Boniewo uczestniczy  już VI edycję.   Dzieci klas I-III Szkoły podstawowej w Boniewie  nabywają  i rozwijają  podstawowe umiejętności pływackie na Krytej Pływalni Plusk w Radziejowie .

W spotkaniu we Włocławku  udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych  szczebla wojewódzkiego, powiatowego oraz gminnego .

W trakcie spotkania dzieci klas I-III pod opieką instruktorów zaprezentowali swoje umiejętności pływackie. Następnie pod kierunkiem  wybitnej polskiej pływaczki Aleksandry Urbańczyk ćwiczyli umiejętności pływackie.

Realizatorem projektu jest Kujawsko-Pomorski Związek Pływacki.

 

Zdzisława Bywalska

IMG_20191121_100524 IMG_20191121_100246IMG_20191121_100427   IMG_20191121_100513

Zdzisława Bywalska