Get Adobe Flash player

logo LGD 2

logo

75593832_591347071627271_2384729365029060608_n„Decoupage spękaniami jednoskładnikowymi cracle”

Odbyły  się kolejne warsztaty rękodzieła ludowego realizowane w ramach projektu Warsztaty aktywizacyjne-kierunek w przyszłość.

Grupę beneficjentów tworzą wspaniałe kobiety , które chętnie włączają  się do prowadzonych zajęć wykonując ciekawe prace . Warsztatom towarzyszy praca grupowa , miła atmosfera , aktywizacja .

 

Cel projektu : Wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD

Dofinansowanie zadania w ramach :

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020OśPriorytetowa11:Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działanie11.1:Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Europejskiego Funduszu Społecznego

planowane efekty:

     • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie -8 osób,
     • Liczba osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie-3 osoby,
     • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym lub zdrowotnym 8 osób,
     • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna- 8 osób ,
     • Liczba osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których nastąpił wzrost wiedzy lub umiejętności w zakresie wspierania osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 3 osoby,

      Wskaźnik efektywności społecznej – 6 osób

 

wartość projektu- 31.865,00 PLN w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego 30.000 PLN

 

 

Wspaniałe prace możemy oglądać na załączonych zdjęciach

Zdzisława Bywalska

74176232_429986401233859_4535426894106984448_n 74505663_734830813689328_7316468460794413056_n 74680713_3045032628874223_5347698659679010816_n 74954862_2423469704579368_700699213985480704_n75223641_528106994433316_7854336427977342976_n 75443020_549256439209216_1551164186690584576_n75534257_547003909448238_3182084709182078976_n 75557508_428713424484401_2685016414460313600_n 75588226_954633541587554_7941297962259316736_n

Zdzisława Bywalska