Get Adobe Flash player

logo LGD 2

 

logo

 

 

 

78855504_453402025604548_5272600885925511168_nMalowanie tuszem alkoholowym plus decoupage z udziałem papieru ryżowego do decoupage

 

Kolejny etap  warsztatów rękodzieła ludowego realizowane w ramach projektu Warsztaty aktywizacyjne-kierunek w przyszłość.

Obserwując beneficjentów biorących udział w warsztatach podziwiamy ich zapał , rozwijającą się aktywizację , potrzebę realizacji nowych zadań wspólnie z innymi uczestnikami.

 

Cel projektu : Wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD

Dofinansowanie zadania w ramach :

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020OśPriorytetowa11:Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działanie11.1:Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Europejskiego Funduszu Społecznego

planowane efekty:

     • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie -8 osób,
     • Liczba osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie-3 osoby,
     • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym lub zdrowotnym 8 osób,
     • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna- 8 osób ,
     • Liczba osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których nastąpił wzrost wiedzy lub umiejętności w zakresie wspierania osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 3 osoby,

      Wskaźnik efektywności społecznej – 6 osób

 

wartość projektu- 31.865,00 PLN w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego 30.000 PLN

 

 

Wspaniałe prace możemy oglądać na załączonych zdjęciach

 

Zdzisława Bywalska

74796402_426159638058413_882193150251106304_n 76894818_693043701104171_1630284055582867456_n 75316006_723795828123995_5268183791234449408_n 74911491_1196876787149532_755161095810842624_n75569674_707274209767003_1995386860204982272_n76776609_611583599591774_6833474992944971776_n78055953_699297983888224_2035337941617737728_n 78465149_576612403092747_7265155558796165120_n 76747458_2689899311072916_1951491538525618176_n78240029_713032595844240_168232520364589056_n

Zdzisława Bywalska