Get Adobe Flash player

W grudniu zakończyliśmy realizację zadania. W ramach spotkań warsztatowych odbyły się w okresie od czerwca do grudnia 2019 :

  • spotkania z dietetykiem
  • warsztaty rękodzieła,
  • warsztaty folklorystyczne ,
  • warsztaty wychowania fizycznego

W projekcie uczestniczyło 17 kobiet – wspaniałe osoby , które udowodniły , że wspólnie można wiele .

Został osiągnięty Cel projektu : Wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD

Dofinansowanie zadania w ramach :

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020OśPriorytetowa11:Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działanie11.1:Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Europejskiego Funduszu Społecznego

wartość projektu- 31.865,00 PLN w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego 30.000 PLN

Projekt zrealizowany przez Gminę Boniewo poprzez Lokalną Grupę Działania Dorzecza Zgłowiączki

Zdzisława Bywalska