Get Adobe Flash player

Odbiór zadania Wymiana/ ułożenie podłogi w jadalni stołówki Szkoły Podstawowej w Boniewie

18 września 2020 roku dokonano odbioru i przekazania do użytkowania jadalni stołówki Szkoły Podstawowej w Boniewie.

Realizacja zadania umożliwiła poprawę standardu pomieszczeń stołówki szkolnej

Gmina Boniewo na realizację zadania otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach realizacji Wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w roku 2020 w wysokości 80.000 PLN.

.