Get Adobe Flash player

26 i 27 października 2020 roku w godzinach  8:30-16:30 z przerwą 13:00-13:45

w miejscowości Osiecz Wielki / były plac buraczany/będą odbierane odpady rolnicze od mieszkańców Gminy Boniewo zgodnie z poniższą instrukcją :

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA ODPADÓW ROLNICZYCH DO ODBIORU

POSORTOWAĆ ODPADY I UMIEŚCIĆ ODDZIELNIE W 4 KATEGORIACH:

  1. FOLIA ROLNICZA

FOLIA DO OWIJANIA BALOTÓW

FOLIA Z BIGBAGÓW (WKŁADY)

  1. SIATKA I SZNUREK DO OWIJANIA BALOTÓW
  2. OPAKOWANIA PO NAWOZACH
  3. OPAKOWANIA BIGBAG (BEZ WKŁADU FOLIOWEGO)

WSZYSTKIE OPADY MUSZĄ ZNALEŹĆ SIĘ W OPAKOWANIU ZBIORCZYM

TYPU WOREK LUB BIGBAG

DO PRZEKAZANIA ODPADÓW NIEZBĘDNY JEST DOWÓD OSOBISTY!

Odbiorcą odpadów w Imieniu Gminy Boniewo jest VIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Radomice 49a, 87-600 Lipno

Zadanie dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego 2.8. Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej