Get Adobe Flash player

14 października 2020 roku Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz przekazał Dyrektorowi Zespołu Szkół w Boniewie Zbigniewowi Łuczak 26 laptopów z oprogramowaniem zakupionych w ramach Programu Zdalna Szkoła +

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

Laptopy  zostały zakupione dla nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół w Boniewie ul. Szkolna32, Boniewo. Laptopy dla nauczycieli z oprogramowaniem w ilości 6 sztuk to  możliwość udostępniania nauczycielom pracującym zdalnie prowadzenia zajęć lekcyjnych dla uczniów.

Laptopy z oprogramowaniem dla uczniów w ilości 20 sztuk to  umożliwienie uczniom będącym w trudnej sytuacji /nie posiadającym dostępu do Internetu/sprzętu komputerowego uczestniczenia w nauczaniu zdalnym ,ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z rodzin wielodzielnych .

Realizacja zadania umożliwiła wsparcie nauczycieli i uczniów w nauczaniu na odległość .

Działanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie 55.000 PLN

Zdzisława Bywalska