Get Adobe Flash player

Kolejnym etapem realizacji zadania jest dostawa krzeseł do jadalni oraz wyposażenia do stołówki Szkoły Podstawowej w Boniewie.

realizacja zadania umożliwiła poprawę standardu pomieszczeń stołówki oraz jadalni  szkolnej , wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole.

Gmina Boniewo na realizację zadania otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach realizacji Wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w roku 2020 w wysokości 80.000 PLN.

Zdzisława Bywalska