Get Adobe Flash player

Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej RPKP.09.00.00 Solidarne społeczeństwo Działanie RPKP.09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałanie RPKP 09.03.02 Rozwój usług społecznych , współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

W ramach projektu powierzchnia zabudowy budynku 354 m2 zostanie zaadoptowana na Dzienny Dom Pomocy Oraz Centrum Usług Środowiskowych.

Zakres robót budowlanych : 1. Roboty remontowe wewnętrzne 2. Wykonanie ścian działowych i sufitów o konstrukcji lekkiej , okładziny 3. Roboty gipsowe, 4. Roboty posadzkarskie 5. Roboty malarskie 6. Stolarka drzwiowa, 7. Stolarka okienna, 8. Roboty branżowe sanitarne 9. Roboty branżowe elektryczne

Projekt ma na celu pomoc podopiecznym poprzez zapewnienie miejsc dziennego pobytu oraz usług opiekuńczych świadczonych, zwiększenie dostępu do usług środowiskowych na rzecz wsparcia osób niesamodzielnych i ich otoczenia na terenie gminy .

Zdzisława Bywalska