Get Adobe Flash player

Ogłoszenie o naborze wniosków

bez tytuu 87024

Numer naboru LGD:1/2020/EFRR/PG

Typ projektu: WSPARCIE INWESTYCYJNE MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU: WSPARCIE INWESTYCYJNE MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

Przedsięwzięcie:Program przedsiębiorczości i aktywizacji zawodowej

Cel ogólny: Wspieranie przedsiębiorczości oraz podniesienia kompetencji i aktywności zawodowej społeczności objętej LSR

Cel szczegółowy:Wsparcie finansowe procesu powstawania firm oraz rozwoju istniejącej przedsiębiorczości na obszarze LGD Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa7:Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

Cel szczegółowy działania:Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKU

Termin, od którego można składać wnioski –09.11.2020r.

Termin, do którego można składać wnioski –04.12.2020r.

Termin rozstrzygnięcia naboru –I kwartał 2021r.

II. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki ul. Sikorskiego12, 87-850 Choceń w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek od 7.30 do 15.00, wtorek od 7.30 do 17.00, w piątek od 7.30-14.00

http://www.kujawiaki.pl/konkursy/2456-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-1-2020-efrr-pg.html