Aktualności,  Inwestycja 2021.5 -- Budowa urządzeń fotowoltaicznych na obiektach gminy Boniewo,  Inwestycje

Budowa urządzeń fotowoltaicznych na obiektach gminy Boniewo

Wykonawca rozpoczął montaż paneli fotowoltaicznych na budynku gimnazjum

Pobierają pierwsze promienie słońca .

Również zostały zainstalowane konstrukcje pod panele fotowoltaiczne przy gminnej oczyszczalni ścieków

Projekt współfinansowany będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020

Skip to content