Aktualności

składanie wniosków o “dodatek węglowy” – 3.000,- zł – tylko do godziny 12.00

Urząd Gminy w Boniewie informuje, iż od 22 sierpnia 2022 r. będzie można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek węglowy.

Ustawa o dodatku węglowym zakłada wypłatę 3 tys. zł każdemu gospodarstwu domowemu ogrzewanemu węglem kamiennym.

Wniosek o przyznanie dodatku węglowego można składać w Urzędzie Gminy w Boniewie od 22 sierpnia 2022 do 30 listopada 2022 roku (osoba odpowiedzialna Pani Marlena Łaźniewska) w godzinach od 7:15 do 12:00 lub za pośrednictwem platformy E-PUAP.

Warunkiem otrzymania dodatku węglowego będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Nie ma potrzeby dostarczania zaświadczeń z Urzędu Gminy potwierdzających wpis do ewidencji.

WAŻNE – dodatek wypłacany jest jednorazowo na jedno gospodarstwo domowe ogrzewane węglem kamiennym i nie jest uzależniony od dochodu. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Szczegółowe informacje dotyczące dodatku węglowego będzie można uzyskać w Urzędzie Gminy w Boniewie pokój nr 9 od 22 sierpnia 2022 roku. lub telefonicznie tel. 542810703 lub 542840124 w. 33

Skip to content