Aktualności,  Inwestycja 2022.2 -- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bierzyn,  Inwestycje

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bierzyn

25 maja 2022 roku Gmina Boniewo reprezentowana przez Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza podpisał umowę z Województwem Kujawsko-Pomorskim w Toruniu reprezentowanym przez Wicemarszałka Zbigniewa Sosnowskiego oraz Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Geodezji Wiesława Czarneckiego na dofinansowanie zadania

“Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej w obrębie geodezyjnym Bierzyn dz.ew. 138 ” realizowanego w ramach zadnia Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bierzyn.

Skip to content