Aktualności,  Inwestycja 2022.4 -- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lubomin Rządowy,  Inwestycje

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lubomin Rządowy

Trwa realizacja robót budowlanych w ramach zadania Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lubomin Rządowy

Aktualnie wykonawca Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Nowej Wsi wykonał korytowanie oraz podbudowę drogi .

Zadanie dofinansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 46.080 PLN .

Realizacja zadania “Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej w obrębie geodezyjnym Lubomin Rządowy dz.ew. 104, 220 ” realizowanego w ramach zadnia Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lubomin Rządowy

Skip to content