Aktualności,  Inwestycja 2022.2 -- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bierzyn,  Inwestycje

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bierzyn

Nawierzchnia została przebudowana w wyniku czego mieszkańcy otrzymali drogę o nawierzchni asfaltowej .

Aktualnie wykonawca Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Nowej Wsi prowadzi roboty wykończeniowe w zakresie poboczy drogi.

Zadanie dofinansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 70.200 PLN .

Realizacja zadania “Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej w obrębie geodezyjnym Bierzyn dz.ew. 138 ” realizowanego w ramach zadnia Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bierzyn.

Skip to content