Aktualności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Boniewie informuje, że prowadzi nabór do Dziennego Domu Pobytu Senior+Dzienny Dom Pobytu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Boniewie informuje, że prowadzi nabór do Dziennego Domu Pobytu Senior+Dzienny Dom Pobytu
Senior+ w Boniewie.


W związku z realizacją projektu „ Ośrodki wsparcia pełne WERWY w województwie kujawsko-pomorskiego”, współfinansowanego ze środków EFS zapraszamy osoby zainteresowane do udziału w projekcie.


Dla kogo ?
Dla osób które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności życia codziennego i zamieszkują na terenie gminy Boniewo.


Dzienny Dom Pobytu zapewnia:
• możliwość spotkania się z innymi osobami,
• możliwość wzięcia udziału w terapiach zajęciowych i indywidualnych,
• możliwość skorzystanie z pomocy rehabilitanta, psychologa
• wsparcie w postaci usług środowiskowych.


Jak skorzysta z udziału w projekcie ?
Formularz zgłoszeniowy uczestnictwa w projekcie dostępny jest w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boniewie
Do 20.09. 202 2 r . formularz wraz z wymaganą dokumentacją należy złożyć w GOPS w Boniewie przy ul. Szkolna 28, 87 851 Boniewo w godzinach od 7:15 do 15:15.


O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i liczba uzyskanych punktów!
W przypadku pytań i wątpliwości prosimy kontaktować się telefonicznie
509 714 604

Skip to content