Aktualności,  Inwestycja 2022.1 -- Przebudowa placu zabaw w miejscowości Boniewo. Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Boniewo,  Inwestycje

Przebudowa placu zabaw w miejscowości Boniewo, Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Boniewo

Projekt dofinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej działanie 19„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”/ poddziałanie 19.2

Trwają roboty budowlane związane z wykonaniem podbudowy placu zabaw oraz rozbiórkowe związane z realizacją zadania

Skip to content