Aktualności,  Inwestycja 2021.4 -- Program Inwestycji Strategicznych – Rządowego Funduszu Polski Ład,  Inwestycje

Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Boniewo etap I

Uzyskane dofinansowanie umożliwiło podniesienie parametrów dróg, zwiększenie bezpieczeństwa ich użytkowników , podniesie poziom życia mieszkańców Gminy .

Poniżej drogi realizowane w miejscowości Łączewna, Laki Markowe, Łąki Wielkie, Sarnowo , Bierzyn , Lubomin Rządowy, Osiecz Wielki, Arciszewo.

Łąki Wielkie
Łąki Wielkie
Łąki Wielkie
Sarnowo
Łąki Markowe
Osiecz Wielki
Osiecz Wielki
Osiecz Wielki
Lubomin Rządowy
Lubomin Rządowy
Arciszewo
Arciszewo
Arciszewo

Pełen zakres zadania obejmuje przebudowę dróg gminnych na długości 8,8 km dróg gminnych w miejscowościach : Łączewna, Łąki Wielkie, Boniewo, Łąki Markowe, Mikołajki, Lubomin Leśny, Arciszewo, Bierzyn, Osiecz Wielki , Otmianowo , Sarnowo, Lubomin Rządowy, powstanie nawierzchnia asfaltowa na szer. 3,5 mb , pobocza utwardzone kruszywem naturalnym 2x 0,75m .

Wykonawcą zadania jest Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Nowa Wieś .

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład -Program Inwestycji Strategicznych

Skip to content