Aktualności,  Bez kategorii

I SESJA RADY GMINY BONIEWO

W dniu 28 listopada 2014r. odbyła się I Sesja Rady Gminy w Boniewie zwołana Postanowieniem Komisarza Wyborczego we Włocławku – Panią Jolantę Górską. Pierwsza sesja rady gminy ma szczególne znaczenie, gdyż to w jej trakcie zostaną powołane władze rady. Co do zasady, obrady rady prowadzi jej przewodniczący. Z racji, że na pierwszej sesji zostanie on dopiero powołany – obrady poprowadził najstarszy wiekiem radny obecny na sesji w tym przypadku był to Pan Czesław Kubiak.“Otwieram I sesję Rady Gminy Boniewo. Dziękuję za powierzenie mi tak zaszczytnej funkcji. Pragnę zapewnić, że dołożę wszelkich starań, aby I sesja przebiegała sprawnie i zgodnie z prawem.” tak w pierwszych słowach Pan Kubiak powitał wszystkich zebranych. Kolejnym punktem porządku I Sesji – było przedstawienie przez Panią Ewę Marię Grochowinę – która pełniła funkcję Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej – sprawozdania z prac komisji gminnej i obwodowych oraz  przebiegu i wyników z wyborów. Następnie według zwyczaju Pani Grochowina każdemu wybranemu radnemu wręczyła zaświadczenie o powołaniu na funkcję radnego.
W dalszej części spotkania przystąpiono do ceremonii złożenia ślubowania przez nowo wybranych radnych.
Ślubowanie odbywało się w następujący sposób. Prowadzący  odczytał rotę ślubowania, a następnie najmłodszy radny Pan Damian Biernacki odczytał z listy obecności kolejno imiona i nazwiska radnych, którzy powstając wypowiadali  –  “Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”. Na kolejną kadencję – Wójtem Gminy Boniewo – został Marek Klimkiewicz – który również złożył ślubowanie. Według kolejnego punktu obrad – przystąpiono do wyboru ze swojego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczących. W wyniku przeprowadzonego głosowania Przewodniczącym Rady Gminy Boniewo został Pan Adam Ciesielski, a zastępcami – Wioletta Pietrucha i Paweł Bocian.

Zdjęcia TUTAJ

 

 

 

Skip to content