Aktualności,  Inwestycja 2021.4 -- Program Inwestycji Strategicznych – Rządowego Funduszu Polski Ład,  Inwestycje

Remont/modernizacja budynków komunalnych gminy Boniewo

Dobiegają końca roboty budowlane II części zadania Remont/modernizacja budynków komunalnych gminy Boniewo związane z Remontem/modernizacja budynków komunalnych w miejscowościach Boniewo, Kaniewo oraz Mikołajki .

II część zadania objęła zamieszkałe budynki komunalne ujęte w rejestrze zabytków – pałac Kaniewo i Boniewo oraz budynek w miejscowości Mikołajki ujęty w ewidencji zabytków .

Uzyskane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład -Program Inwestycji Strategicznych umożliwiło przeprowadzenie remontów termomodernizacyjnych na budynkach .

Boniewo
Boniewo
Boniewo
Boniewo
Kaniewo
Kaniewo
Kaniewo
Kaniewo
Kaniewo
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki

Skip to content