Aktualności,  Inwestycja 2021.4 -- Program Inwestycji Strategicznych – Rządowego Funduszu Polski Ład,  Inwestycje,  Rządowy Fundusz Inwestycji Loklanych

Remont/modernizacja budynków komunalnych gminy Boniewo

Boniewo

5 lipca 2023 roku odebrano II część zadania Remont/modernizacja budynków komunalnych gminy Boniewo związane z Remontem/modernizacja budynków komunalnych w miejscowościach Boniewo, Kaniewo oraz Mikołajki a tym samym zakończono realizację zadania Remont/modernizacja budynków komunalnych gminy Boniewo .

Zadanie objęło zamieszkałe budynki komunalne ujęte w rejestrze zabytków – pałac Kaniewo i Boniewo , budynek w miejscowości Mikołajki ujęty w ewidencji zabytków oraz budynek komunalny w miejscowości Boniewo.

Uzyskane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład -Program Inwestycji Strategicznych wysokości 7.200.000 PLN oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 350.000 PLN umożliwiło przeprowadzenie remontów termomodernizacyjnych na budynkach , przywracając również ich funkcje użytkowe oraz estetyczne .

Boniewo
Boniewo
Boniewo
Kaniewo
Kaniewo
Kaniewo
Kaniewo
Kaniewo
Kaniewo
Mikołajki
Mikołajki
Mikołajki
Skip to content