Aktualności,  Inwestycja 2023.1 -- Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Boniewie,  Inwestycje

Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Boniewie

8 września 2023 roku Wójt Gminy Boniewo w imieniu Gminy Boniewo podpisał z wykonawcą Konsorcjum NEWATER Sp.  z o.o. Sp. K Gdańsk – lider konsorcjum Firma Ogólnobudowlana Sp. z o. Wrocław –Parter Konsorcjum umowę na przebudowę gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Boniewo

Zadanie dofinansowane ze środków Operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych
z tworzeniem,ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i
w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Skip to content