Aktualności,  Inwestycja 2023.2 -- Budowa boiska w miejscowości Osiecz Mały,  Inwestycje

Budowa boiska w miejscowości Osiecz Mały

25 września 2023 roku Wójt Gminy Boniewo w imieniu Gminy Boniewo podpisał umowę na realizację zadania z wykonawcą Zakład Usług Ogrodniczych Zielony Gaj Łukasz Zieliński

Planowany termin realizacji 2 m-ce od podpisania umowy .

Projekt współfinansowany będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej7
Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020

Skip to content