Aktualności,  Inwestycja 2023.6 -- Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Osiecz Wielki, Lubomin Rządowy, Lubomin

Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Osiecz Wielki, Lubomin Rządowy, Lubomin

Obserwujemy kolejne etapy robót budowlanych na trzech odcinkach dróg gminnych

  1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osiecz Wielki
    dz.ew. 190 na dł. około 230mb w systemie zaprojektuj i wybuduj
  2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lubomin Rządowy dz.ew. 206/5 i 206/4 na dł. około 330 mb w systemie zaprojektuj i wybuduj
  3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lubomin dz.ew. 169,148,146/2 na dł. około 520 mb w systemie zaprojektuj i wybuduj

Dofinansowanie zadania : Operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

poniżej odcinek drogi w m. Lubomin Rządowy na którym wykonano podbudowę . Droga przygotowywana do pierwszej warstwy wiążącej .

Skip to content