Aktualności,  Bez kategorii

Podziękowaliśmy za plon

W minioną niedzielę w Boniewie odbyły się dożynki gminne. Tradycyjne święto plonów organizowane corocznie po zakończeniu żniw zgromadziło wielu mieszkańców. W tym roku część obrzędowa miała wyjątkowo uroczysty przebieg. Po powitaniu gości dokonanym przez wójta Marka Klimkiewicza i przewodniczącego Rady Gminy Stanisława Gazdę, przed sceną przemaszerował barwny korowód dożynkowy z wieńcami, które wzięły udział  w konkursie na  najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Głosy zgromadzonej na dożynkach publiczności zadecydowały, że pierwsze miejsce zajął wieniec sołectwa Bierzyn, drugie Boniewa, a trzecie dzieło Koła Gospodyń Wiejskich z Arciszewa.
Honory starostów dożynek pełnili Halina Śniegulska i Marek Zieliński. Pani Halina wspólnie z mężem prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 18, 5 ha. Udziela się społecznie pełniąc funkcję sołtysa wsi Arciszewo i przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich.
Pan Marek Zieliński wspólnie z żoną prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 34 hektarów we wsi Bierzyn. Specjalizuje się w produkcji roślinnej i zwierzęcej.
Na scenie zaprezentowało się wiele zespołów. Jako pierwsze wystąpiły Lubominianki, po nich swój program artystyczny przedstawiły miejscowe szkoły. W trakcie dożynek odbyła się kampania promocyjna „Zdrowa Ryba”. Jej najważniejszym punktem była  degustacja ryb jeziornych i rzecznych z udziałem mistrza kulinarnego Roberta Sowy. Gwiazdą wieczoru był  zespół disco-polo Milano.

Skip to content