Aktualności,  Bez kategorii

Kolejne przydomowe oczyszczalnie działają na terenie naszej gminy

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą etap IV na terenie gminy Boniewo to zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013.
I część operacji zadania to budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Boniewo. Obejmował on wykonanie 44 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą . Zakres inwestycji obejmuje:
– roboty przygotowawcze w postaci urządzenia i zabezpieczenia placu budowy oraz wytyczenia geodezyjnego obiektu
– budowę oczyszczalni z pompą,
– budowę oczyszczalni bez pompy,
– uporządkowanie terenu po wykonaniu danej oczyszczalni,
– zapewnienie obsługi serwisowej gwarancyjnej , – przeprowadzenie rozruchu technologicznego,

Część II zadania to budowa przydomowej wielorodzinnej oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Osiecz Mały.
W ramach projektu powstanie oczyszczalnia o charakterze oczyszczalni biologicznych przepływowych, pracujących w technologii z tarczowym złożem biologicznym, umożliwiającej redukcje stężeń i zanieczyszczeń zawartych w ściekach do wartości dopuszczalnych, aktualnymi przepisami prawa , zostaną również wybudowane przyłącza kanalizacyjne do domów wielorodzinnych.

Skip to content