Aktualności

Trwa adaptacja strychu na budynku gimnazjum na sale dydaktyczne

Aktualnie adaptowane pomieszczenia są ocieplane. Prace przebiegają prawidłowo i terminowo. Zagospodarowana przestrzeń strychu to możliwość rozszerzenia zajęć dydaktycznych dla młodzieży, prowadzenie zajęć dodatkowych na świetlicy. Efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów gminy.

Projekt współfinansowany w 65 % z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3.Rozwój infrastruktury społecznej Działania 3.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Skip to content