Aktualności,  Bez kategorii

Prace przy budowie drogi Boniewo-Borzymie w toku!

Prace przy przebudowie drogi powiatowej Boniewo- Borzymie są już bardzo zaawansowane. Firma, która wygrała przetarg na realizację tej inwestycji, czyli włocławski Spec-Dróg realizuje je zgodnie z harmonogramem. Zakończenie robót planowane jest na 1 września. Ten najważniejszy trakt łączący naszą gminę z Włocławkiem jest remontowany  dzięki partnerstwu, jakie samorząd Boniewa zawarł z powiatem. Na przebudowę pozyskano dotację w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Inwestycja pochłonie 4,8 mln zł. Gmina Boniewo do budowy i dokłada 500 tys. zł,  budżet państwa – 2,4 mln zł.
Droga została poszerzona do szerokości sześciu metrów, niebawem wybudowane zostaną chodniki i zatoki autobusowe. Kulminacyjnym punktem robót  będzie budowa ronda w Boniewie. Przebudowa tego skrzyżowania znacznie poprawi bezpieczeństwo i wpłynie na podniesienie estetyki w centrum osady.

Skip to content