Aktualności,  Bez kategorii

Konkurs na wieniec dożynkowy

Już po raz kolejny wójt gminy Boniewo i Rada Gminy Boniewo zapraszają mieszkańców do udziału w konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. W konkursie mogą uczestniczyć wieńce dożynkowe przygotowane przez sołectwa, wsie, koła gospodyń, stowarzyszenia, osoby prywatne z terenu gminy Boniewo. Każdy wieniec powinien być wykonany własnoręcznie a materiały wykorzystane do wieńca winny być naturalne (kłosy zbóż, ziarna, słoma, warzywa, owoce, kwiaty, wstążki itp.) Do konkursu mogą być zgłoszone również bukiety, wiązanki zbóż, kosze owoców i warzyw oraz inne według indywidualnego pomysłu. Celami konkursu są zachęcenie mieszkańców  do kultywowania i upowszechniania tradycji ludowych związanych ze świętem plonów, rozbudzenie, poszerzenie zainteresowań twórczością ludową, zaprezentowanie uczestnikom Święta Plonów wieńców o wysokich walorach etnograficznych i artystycznych. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w niedzielę  31 sierpnia 2014 r. podczas imprezy dożynkowej.
Zgłoszenia udziału w konkursie należy dokonać do dnia 14 sierpnia 2014r. w Urzędzie Gminy w Boniewie lub telefonicznie pod numerem 54/2840181.
Komisję konkursową stanowić będą wszyscy uczestnicy imprezy dożynkowej.
Głosować będzie można poprzez oddanie głosu na wybrany przez siebie wieniec.
Ocena wieńców odbędzie się podczas Gminnych Dożynek 2014 na placu dożynkowym.
Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

Skip to content