Aktualności,  Bez kategorii

Stowarzyszenie z Boniewa z dotacją od marszałka

“Harcerze na szlaku grobowców megalitycznych” to jedyny projekt stowarzyszeń z naszego powiatu, który znalazł się na liście przedsięwzięć dofinansowanych przez marszałka z puli środków przeznaczonych na zadania związane  z upowszechnianiem turystyki i krajoznawstwa, które w tym roku odbędą się na Kujawach i Pomorzu.
O wsparcie w konkursie ubiegały się towarzystwa turystyczno-krajoznawcze, stowarzyszenia, fundacje oraz kluby turystyczne. Dofinansowanie trafiło na organizację na terenie naszego województwa rajdów pieszych i rowerowych, konkursów oraz imprez turystyczno-krajoznawczych o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim. Suma dotacji to 150 tysięcy złotych. Do Boniewa trafi 2500 zł.

Skip to content