Aktualności,  Bez kategorii

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze 2 termin w 2015 r.

Stawka w 2015 roku pozostaje bez zmian w porównaniu z kwotą dopłacaną w poprzednim okresie. Rolnik otrzyma 0,95 zł na litr oleju.
Zwrot dotyczy podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, który jest wykorzystywany w produkcji rolnej.
Jest obliczany na podstawie faktur VAT, które przedstawia rolnik, potwierdzając w ten sposób zakup.

Kwota limitu: 81,70 zł * ilość ha użytków rolnych
Obliczanie zwrotu: ilość litrów zakupionego oleju napędowego x 0,95 zł

Wnioski składa się do wójta lub burmistrza (zależnie od miejsca położenia gruntów), dołączając faktury VAT lub ich kopie.

– termin składania wniosków : od 3 sierpnia 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. ( pokój nr 9 )
Faktury mogą pochodzić z okresu od 1 lutego 2015 r. do 31 lipca 2015 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2015 r.

Skip to content