Aktualności,  Bez kategorii

90 LAT OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W LUBOMINIE

Ochotnicza Straż Pożarna w Lubominie powstała w 1925r. Inicjatorami i twórcami straży byli sami mieszkańcy Lubomina, którzy pragnęli chronić swoje domostwa i mienie przed groźnymi skutkami licznych pożarów, których główną przyczyną było drewniane i kryte strzechą budownictwo. Poza działalnością mającą na celu zapobieganie i gaszenie pożarów, znacząca rolę odgrywała również działalność kulturalna i oświatowa. Do realizacji tych działań niezbędnym okazało się posiadanie własnego pomieszczenia.
Ogromny wysiłek społeczeństwa Lubomina i okolic doprowadził do wybudowania w 1930r. remizy. Służyła ona jako miejsce przechowywania coraz liczniejszego sprzętu gaśniczego, a poza tym była wykorzystywana jako miejsce organizacji  zabaw, przedstawień loterii i spotkań okolicznościowych.Fundusze pozyskiwane w ramach tych działań były podstawą do działalności straży. W okresie okupacji OSP w Lubominie nie zaprzestała swej pożytecznej działalności choć była ona ograniczona i prowadzona pod nadzorem okupanta.  Przez wszystkie lata istnienia OSP w Lubominie pełniła i pełni rolę organizacji umożliwiającej realizację potrzeb mieszkańców związanych nie tylko z ochroną mienia ale również dostarczania rozrywki i możliwości ciekawego spędzenia czasu i integrowania społeczności.

OSP w Lubominie chętnie służy pomocą przy organizowaniu imprez i uroczystości samorządowych, państwowych i religijnych.
Ponadto obecność umundurowanych druhów wzmacnia rangę i uatrakcyjnia charakter tych uroczystości.Intensywna działalność prowadzona w starej remizie z 1930r. spowodowała jej naturalne zużycie a zarazem potrzebę wybudowania nowej remizy, która zaspokajałaby potrzeby dynamicznego rozwoju i działalności OSP w Lubominie. Podkreślenia wymaga fakt, że nowa remiza wybudowana została przez strażaków w czynie społecznym w latach siedemdziesiątych – znanych z trudności w zaopatrzeniu w materiały budowlane, pozyskaniu gruntów pod budowę i braku funduszy. Dzięki staraniom druhów jednostka OSP w Lubominie została nowocześnie zorganizowana i wyposażona. Oprócz podstawowej drużyny strażackiej, zorganizowano młodzieżowo-harcerskie drużyny strażackie męską i żeńską, której członkowie odnosili sukcesy na zawodach drużyn młodzieżowych.
Podkreślenia wymaga również znaczący i potrzebny udział druhów strażaków w coraz liczniejszych akcjach przeciwpożarowych oraz usuwania skutków klęsk żywiołowych.Działalność i zasługi OSP w Lubominie zostały docenione przez miejscowe środowisko,
które w 1986r. ufundowało jednostce sztandar. Pożyteczna i aktywna działalność jednostki OSP w Lubominie trwa w dalszym ciągu, a liczne uczestnictwo młodych druhów wskazuje, że jej działalność nie ustanie i będzie w dalszym ciągu służyć  społeczeństwu.

Już wkrótce relacja wideo. Zapraszamy.

Skip to content