Get Adobe Flash player

Bez kategorii

Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 5 do 16 lat z terenu Stowarzyszenia LGD(tj. gminy: Baruchowo, Boniewo, Brześć Kujawski, Choceń, Chodecz, Fabianki, Izbica Kujawska, Kowal, Miasto Kowal, Lubraniec, Lubień Kujawski, Lubanie, Włocławek) do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt.„Kartka świąteczna II”.  Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od 14 września do 20listopada 2020 roku dostarczyć do biura Stowarzyszenia na adres: 87- 850 Choceń, ul. Sikorskiego 12, pracę plastyczną- kartkę świąteczną (praca wykonana dowolną techniką, format kartki składanej maksymalnie A5).

Prace zostaną ocenione w trzech kategoriach wiekowych:

– 5-8 lat – 4 nagrody,

– 9-11 lat – 4 nagrody,

– 12-16 lat – 4 nagrody.

Przyznane nagrody będą jednakowe w każdej kategorii wiekowej – sprzęt turystyczny/sportowy/muzyczny.

Chętne osoby do wzięcia udziału prosimy o wypełnienie deklaracji uczestnictwa oraz zapoznanie się z Regulaminem konkursu.

Do pobrania:

Deklaracja uczestnictwa

Regulamin konkursu

W niedzielę 30 sierpnia 2020 r. odbyły się w Boniewie dożynki Parafialno – Gminne.
Tegoroczne uroczystości odbyły się w kościele pw. Nawiedzenia NWP w Boniewie. Podczas uroczystej Mszy Św. Dożynkowej celebrowanej przez księży: Józefa Miłka proboszcza Rzymsko katolickiej parafii pw. Nawiedzenia NMP w Boniewie i ks. seniora Józefa Waszaka wszystkie dary zostały poświęcone i pobłogosławione.

Każdego roku uroczystościom dożynkowym przewodniczy jedno z sołectw, w tym roku wioską wiodącą były Łąki Zwiastowe i to ta wioska przygotowała przepiękny wieniec dożynkowy z tegorocznych zbóż, jak również małżonkowie Ilona i Tomasz Sobczyńscy pełnili zaszczytną rolę starostów.

Wspólne świętowanie zakończenia żniw stało się w Boniewie tradycją, w której kultywowaniu chętnie biorą udział mieszkańcy.Po raz kolejny dziękowano za plony, za trud.

Dary z tegorocznych plonów delegacje wręczały ks. proboszczowi Józefowi Miłkowi, włodarzom gminy: wójtowi Markowi Klimkiewiczowi i przewodniczącemu Rady Gminy Adamowi Ciesielskiemu, którzy jako wyraz głębokiego szacunku ucałowali świeże bochny chleba upieczone z mąki pochodzącej z ostatnich zbiorów. Został on sprawiedliwie podzielony i rozdany po mszy św. mieszkańcom.
/INFORMACJA I ZDJĘCIA DZIĘKI REDAKCJI PROMOCJE WŁOCŁAWSKIE/

12 września 2020r. odbędzie się IV Bieg Pamięci, dla uczczenia żołnierzy Armii Pomorze, walczących w bitwie pod Szczytnem. Trasa biegu zaczyna się od Łąk Markowych (o godzinie 11:30), a kończy się w Boniewie przy hali sportowej. Dystans biegu to 10 km.

Zapraszamy do zgłaszania się na bieg. Zgłoszenia internetowe trwają do 8 września 2020 r. oraz bezpośrednio przed biegiem w punkcie rejestracji.
Zapisy pod adresem https://elektronicznezapisy.pl/event/4939/strona.html

DOŻYNKI PARAFIALNO-GMINNE – 30 – sierpnia – 2020 godz. 11.30 – Ponieważ warunki sanitarne nie pozwalają nam ,by one odbywały się na boisku szkolnym, miejscem dziękczynienie będzie kościół parafialny w Boniewie. Wioską prowadzącą będą Łąki Zwiastowe. Pozostałe wioski przygotowują chleby i dary ołtarza. A w tym roku w szczególny sposób mamy Panu Bogu za co dziękować. Niech nikt z nas nie zwolni się z tego dziękczynienia.

Stowarzyszenie na Rzecz Inicjatyw Lokalnych Lornetka zaprasza mieszkańców gminy Boniewo do uczestnictwa w „I Festiwalu Kobiet Gospodarnych i Wyjątkowych”, który odbędzie się 27 września 2020 roku w miejscowości Kaniewo gm Boniewo. Poprzez realizację tego wydarzenia pragniemy ukazać ogromną rolę niezwykle charyzmatycznych kobiet, zrzeszonych w Kołach Gospodyń Wiejskich – organizacjach z wieloletnią, czasami ponad wiekową tradycją, niezmiennie stanowiących ostoję kultury i tradycji ludowych.Festiwal realizowany jest z myślą o wszystkich kobietach ze środowisk wiejskich, stojących na straży ogniska domowego, rodziny , tradycji i patriotyzmu, biorących aktywny udział w życiu kulturalnym regionu.
W programie między innymi: konkurs kulinarny, prezentacja stołów z tradycyjnymi potrawami kuchni regionalnej, konkurs wokalny i taneczny, występ zespołu muzycznego .

powiat włocławski!
Ważne od 26.08.2020 13:00 do 26.08.2020 19:00 Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do około 15 mm oraz porywami wiatru do 100 km/h. Miejscami grad. Podejmij środki ostrożności. Gwałtowne burze i zjawiska im towarzyszące mogą lokalnie powodować poważne szkody w mieniu.

Agencja udziela pomocy producentom rolnym, którzy zaprzestali produkcji świń
w związku z otrzymanym
zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzania do gospodarstwa, wydanym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń

Pomoc udzielana jest zgodnie z  § 13p Rozporządzenia Rady Ministrów z  dnia
27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz. 187 z późn. zm.).

 1. Beneficjent pomocy: producent rolny,
 2. któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków
  o przyznanie płatności,
 3. który zaprzestał produkcji świń w związku z zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzania do gospodarstwa, wydanym przez Powiatowego Lekarza Weterynarii na podstawie art. 44 ust. 1 pkt. 9, art. 45 ust. 1 pkt. 3a, art. 46 ust. 3 pkt. 3a, art. 47 ust.1 lub art. 48b ust. 1 pkt 2 lub ust. 3 ustawy  z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. 2017 r. poz. 1855z późn. zm.) w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń,.
  1. Wysokość pomocy: iloczyn średniej rocznej liczby świń (jednak nie więcej niż 50 szt. dla jednego producenta świń) i kwoty 0,36 zł za każdy dzień obowiązywania zakazu oraz liczby dni obowiązywania zakazu produkcji świń w danym roku kalendarzowym.

Średnią roczną liczbę świń ustala się jako iloraz sumy świń utrzymywanych
w gospodarstwie w ostatnim dniu każdego miesiąca z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym wprowadzono zakaz i liczby miesięcy, przez które świnie były utrzymywane
w gospodarstwie.

 • Przyznanie pomocy:na wniosek producenta świń złożony na formularzu opracowanym
  i udostępnionym przez Agencję na stronie internetowej, w drodze decyzji administracyjnej Kierownika Biura Powiatowego Agencji.
 • Miejsce składania wniosków: Biuro Powiatowe Agencji właściwe ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta świń.
 • Nabór wniosków: w trybie ciągłym.
  Obszar pomocy: teren całego kraju.