Get Adobe Flash player

ś.p.

Pawła Adamowicza

Prezydenta Gdańska – miasta Solidarności.

Był dobrym człowiekiem, wybitnym samorządowcem.

Spoczywaj w pokoju!

Pogrążonej w żałobie rodzinie, mieszkańcom Gdańska i wszystkim,

którym Paweł Adamowicz był bliski wyrazy współczucia składają

                                 Piotr Całbecki                          Mikołaj Bogdanowicz                           Ryszard Bober

                        Marszałek Województwa                           Wojewoda                         Przewodniczący Sejmiku

                                                                                       Kujawsko-Pomorski                            Województwa

prezydenci miast, starostowie powiatów, burmistrzowie i wójtowie gmin, przewodniczący i radni samorządów wszystkich szczebli województwa kujawsko-pomorskiego.