Get Adobe Flash player

herb

Gmina Boniewo

W ramach Programu Priorytetowego

AZBEST 2019 – 2020

zrealizowała w 2019 roku przedsięwzięcie pn. Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Boniewo”

o wartości 20 304 PLN

przy wsparciu finansowym

NFOŚiGW i WFOŚiGW w Toruniu

Narodowy Fundusz                                            wojewódzki fundusz