Get Adobe Flash player

Zgłoszenia kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych

w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r. przyjmowane są w Urzędzie Gminy w Boniewie , pokój nr 6 ,

do dnia 12 czerwca 2020r. w godzinach od 715 – 1515.

Pełnomocnik ds. wyborów

Anna Kozłowska